Circulaire economie Moerdijk

Haven en industrieterrein Moerdijk: hotspot duurzame en circularie economie
Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Haven- en industrieterrein Moerdijk neemt steeds meer positie in als hotspot voor duurzame en circulaire economie. Bedrijven in dit gebied werken in toenemende mate samen met elkaar en met bedrijven in de regio, specifiek op het gebied van het uitwisselen van restwarmte en energie en van reststromen en het hoogwaardig verwerken daarvan. Steeds meer bedrijven hebben de mindset om door inzet op ‘circulariteit’ de toekomstbestendigheid en competitiviteit van de eigen bedrijfsvoering te vergroten. Samenwerking op het gebied van reststromen kan bijdragen aan flexibiliteit van bedrijfsvoering en vergroot de veerkracht van bedrijven. In de tijd van de COVID-19 uitbraak prioriteit nummer 1 bij veel bedrijven.

Uitwisseling van reststromen
Om met elkaar de eerste stappen te zetten richting een circulaire economie is het nodig dat het standaard-procedure wordt om na te gaan of bedrijven op zinvolle wijze kunnen komen tot uitwisseling van reststromen om te komen tot efficiënte en duurzame bedrijfsvoering. Het zorgt er niet alleen voor dat aanzienlijke duurzaamheidseffecten (door besparing) worden behaald. Het gebruik van reststromen zorgt ook voor belangrijke marktkansen voor bedrijven die zich erin bekwamen.

Werksessie Symbiosis4Growth
Om de overgang naar circulaire businessmodellen te faciliteren nodigen wij u graag uit deel te nemen aan de Symbiosis4Growth-bijeenkomst op 25 november op Moerdijk.

Datum:    25 november
Tijd:          09.00 – 12.00
Locatie:   Port of Moerdijk

U kunt zich hier aanmelden