Brabantse bedrijventerreinen, groener en duurzamer

De Provincie Noord-Brabant publiceerde recent de uitgave: Brabantse bedrijventerreinen, groener en duurzamer. Met als subtitel: Inspirerende verhalen uit de praktijk. 

Op Brabantse bedrijventerreinen liggen grote opgaven en kansen voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De Provincie verzamelde inspirerende verhalen. Een goede stimulans voor partijen om ook aan de slag te gaan met het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. Dat doen ze aan de hand van verschillende thema's, waaronder  "Verrassende matches bij circulair ondernemen." 

Symbiosis4Growth is er terecht trots op dat ze hier als inspirerend voorbeeld worden gepresenteerd. 

Zie: https://publicaties.brabant.nl/bedrijventerreinen/circulaire-economie/