Meld je aan!

Heeft uw bedrijf (rest)materialen die misschien voor een ander bedrijf interessant kunnen zijn? Of kunnen de restmaterialen van een ander bedrijf misschien belangrijke input voor uw onderneming vormen? En hoe zit het met de uitwisselingsmogelijkheden van energie, kennis en bijvoorbeeld menskracht?

Symbiosis4growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West-Brabant en Zeeland wil versnellen en realiseren. Uitwisselingen kunnen leiden tot kostenbesparingen, leveren een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleren innovatie.

Er zijn al werksessies geweest in mei (Bergen op Zoom, beoordeling 7,9) en in oktober (Moerdijk, beoordeling 8,3). De eerstvolgende sessie vindt plaats in Terneuzen op 22 november a.s.. In 2019 zal weer een bijeenkomst plaatsvinden in West-Brabant voor bedrijven die interesse hebben in uitwisseling. Plaats en datum wordt nog vastgesteld.

Voor meer informatie en aanmelden voor de sessie op 22 november kunt u hier klikken