Meld je aan voor de online werksessie op 27 mei a.s.!

Info workshop

 
Beschikt u over reststromen die u op dit moment geld kosten, maar in potentie meer waarde in zich hebben? Of heeft u juist behoefte aan grondstoffen die potentieel uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd?

In deze workshop bieden bedrijven elkaar reststromen aan: dit kan biomassa zijn, proceswater, restwarmte, hoog- of laagwaardige reststromen, maar ook personeel of apparatuur. Circa 15-30 bedrijven gaan tijdens de bijeenkomst actief op zoek naar concrete samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren. Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak, die onder deskundige begeleiding van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, Midpoint Brabant en RVO staat.

Door met elkaar in gesprek te gaan over wat ieder over heeft en wat ieder zou kunnen gebruiken, ontstaan er matches tussen bedrijven en daarmee interessante kansen voor u en bedrijven in uw omgeving.

Klik voor kosteloze aanmelding  27 mei 2021

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Waalwijk CO2 Vrij