Ondernemers uit Geertruidenberg weten 19 reststromen uit te wisselen

Op 5 juli waren zestien ondernemers te gast bij Dieuwke en Willem Simonis in het oude stadhuis van Geertruidenberg. Wethouder Mike Hofkens trapte de succesvolle werksessie met regionale mkb-bedrijven af. Samen met de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG), de gemeente Geertruidenberg, ZLTO en het project Symbiosis4growth gaan ondernemers aan de slag om onderlinge matches te maken van onbenutte reststomen, duurzame energiekennis en diensten.

Tijdens deze gesprekken kwamen er achtenveertig reststromen op tafel vanuit de ondernemers. Zo blijkt de reststroom van de een van meerwaarde voor de ander. Er zijn negentien grondstoffen naar voren gekomen die de ondernemers graag zouden willen hebben. Dit leidde tot negentien onderlinge matches waarmee de bedrijven aan de slag kunnen. Mocht dit in de praktijk lastig zijn, dan kunnen projectleiders helpen bij het begeleiden van een proces tot uitwerken van kansen naar business cases en realisatie.

Samenwerking

Het samenwerkingsplatform Symbiosis4Growth (S4G) is een initiatief voor de regio West- en Midden-Brabant en Zeeland. De Provincie Noord-Brabant, de Provincie Zeeland, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Impuls Zeeland, de BOM en Waterschap Brabantse Delta buigen zich via het uitvoerende team van S4G over de vraag hoe restmaterialen, energie, water en capaciteit van de ene MKB-er binnen nieuwe- en bestaande bedrijfsprocessen kunnen worden ingezet als grondstof voor de andere MKB-er.