Matches

Matches zijn succesvolle koppelingen tussen bedrijven die iets over hebben en bedrijven die dat iets kunnen gebruiken. Dan kunnen matches zijn van (rest)materialen, energie, maar ook kennis, (personele) capaciteit, faciliteiten en innovatieve ontwikkelingen.

De teller staat momenteel op: 284 potentiële matches!

Een mooi begin van nieuwe industriële symbiose kansen!

Deelnemende bedrijven krijgen binnen een week na de werksessie een rapport met de potentiële matches die gemaakt zijn met de andere aanwezige bedrijven. Voor de makkelijke matches is het bedrijf zelf aan zet om deze te realiseren. Bijvoorbeeld: Uw bedrijf zoekt pallets en een ander bedrijf heeft pallets aangeboden. U neemt zelf contact op dit bedrijf.

Voor matches die niet zo 1,2,3 te realiseren zijn, kijkt het Symbiosis4Growth team of ze bedrijven hierbij kunnen ondersteunen. In Limburg hebben ze hier al ervaring mee: zie http://www.silver-limburg.nl/voorbeeldprojecten.