Resultaten

De teller van potentiële matches staat momenteel op:

284 !

Wij hebben 4 werksessies gehad

Scores werksessies:

29 mei 2019     Bergen op Zoom   7,9
9 oktober 2018  Moerdijk       8,3
22 november2018 Terneuzen  8,4
13 juni 2019   Wemeldinge      8,3

                    
Deelnemende bedrijven krijgen binnen een week na de werksessie een rapport met de potentiële matches die gemaakt zijn met de andere aanwezige bedrijven. Voor de makkelijke matches is het bedrijf zelf aan zet om deze te realiseren. Bijvoorbeeld: Uw bedrijf zoekt pallets en een ander bedrijf heeft pallets aangeboden. U neemt zelf contact op dit bedrijf.

Voor matches die niet zo 1,2,3 te realiseren zijn, kijkt het Symbiosis4Growth team of ze bedrijven hierbij kunnen ondersteunen.

Wij hebben momenteel een aantal van dit soort matches lopen waarbij er dit jaar gekeken wordt hoe deze te realiseren.

Hieronder 2 voorbeelden. In de loop van het jaar zullen meer voorbeelden volgen en zal ook bekend worden hoeveel CO2 besparing en kostenbesparing het heeft opgeleverd.Trafa – Smit

Trafa is met een van hun leveranciers aan het onderzoeken of ze de afvalstroom (blik) kunnen gebruiken als basismateriaal voor de producten van Trafa (transformatoren). Daartoe dient de leverancier die afvalstroom wel als voorraad aan te gaan houden en ook op aanvraag gaan produceren. Om hier een goede business-case van te maken is verder onderzoek nodig.

Er zit zowel circulair als financieel voordeel in voor beide partijen.

Circulair: Huidige blik komt uit het buitenland (vanuit Nijmegen is dichterbij, minder vervoer). Afvalproduct wordt hergebruikt

Financieel:  Beide partijen zouden hier financieel voordeel uit kunnen halen door  lagere kosten voor benodigd materiaal of hogere opbrengst voor afvalstroom.


Vacumetal – Bruil

Het bedrijf Vacumetal metaliseert kunststoffen. Zij hebben hierbij trassmehl over.
Trassmehl is een soort vulkanisch materiaal. Na nabehandeling bevat trassmehl nog max 3-4% lakstof.

Er wordt nu door o.a het bedrijf Bruil bekeken of je dit materiaal zou kunnen gebruiken in beton. 
“Een mooie mix van bedrijven waardoor een bredere kijk op mogelijke matches ontstaat”
- Aaik Rodenburg , Rodenburg-

“De bijeenkomst biedt goede mogelijkheden voor samenwerking”
- Labee Group-

“Ik heb nieuwe contacten opgedaan en nieuwe ingangen bij potentiële projectdeelnemers. Leuk om met open minded mensen aan tafel te brainstormen.”
- FarmPack-

“Goed initiatief voor verbetering op meerdere fronten (economisch, duurzaamheid)”
- Vacumetal -

“Een interessante manier van  vraag en aanbod”
- Renishaw Benelux BV-

Potentieel nieuwe symbiose contacten, dichtbij huis”
- TATA Steel Tubes-

“S4G is een goede manier om bewustzijn te creëren rondom het reduceren van reststromen. De werksessie heeft een zeer goede en praktische opzet, die snel tot resultaten leidt. We hebben enkele potentiële  contacten opgedaan voor samenwerking.” 
- Lumileds-

 “S4G is een heel goed initiatief om vraag en aanbod van reststromen en restcapaciteiten bij elkaar te brengen. Het zou mooi zijn wanneer er nog meer aandacht voor S4G gegenereerd kan worden en daarmee meer organisaties te betrekken, zodat er nog veel meer verbindingen worden gemaakt.”
- Coroos Conserven-


“Goed initiatief om ondernemers met verschillende achtergronden meer aanvullend bij elkaar te brengen”
- Martens Keramiek -

 “De manier van werken tijdens de werksessie is fijn en efficiënt.”