Resultaten

De resultaten van de verschillende werksessies zijn als volgt.

De teller van potentiële matches sinds de start van de werksessies in 2018 is:

In totaal namen 60 bedrijven deel aan de werksessies in 2018 en 2019. Bedrijven hebben 456 resources aangedragen en in de database verwerkt. Bedrijven hebben 291 resources en willen 165 resources. Er zijn 385 potentiële matches tussen de bedrijven. Het geheel heeft in theorie een potentieel van bijna 500.000 ton CO2 besparing. De komende 2 jaar gaan wij hard aan de slag om een deel hiervan te realiseren. Deelnemende bedrijven krijgen binnen een week na de werksessie een rapport met de potentiële matches die gemaakt zijn met de andere aanwezige bedrijven. Voor de makkelijke matches is het bedrijf zelf aan zet om deze te realiseren. Bijvoorbeeld: Uw bedrijf zoekt pallets en een ander bedrijf heeft pallets aangeboden. U neemt zelf contact op met dit bedrijf. Voor matches die niet zo 1,2,3 te realiseren zijn, kijkt het Symbiosis4Growth team of ze bedrijven hierbij kunnen ondersteunen. Wij hebben momenteel diverse matches lopen waarbij we kijken hoe deze te realiseren. In de loop van het jaar zullen meer voorbeelden volgen en zal ook bekend worden hoeveel CO2 besparing en kostenbesparing iedere casus oplevert. Tot slot: De waardering vanuit de werksessies is goed! Wij hebben 6 werksessies gehad Scores werksessies:
29 mei 2019Bergen op Zoom 7,9
9 oktober 2018Moerdijk 8,3
22 november2018Terneuzen 8,4
13 juni 2019Wemeldinge 8,3
7 oktober 2019Etten-Leur8,2
7 november 2019Tilburg8,0
U kunt voor al uw vragen of goede ideeën contact opnemen met de projectleiders: – Wouter de Buck w.debuck@rewin.nl – Sape de Haan dehaan@energy-networks.nl

“Een mooie mix van bedrijven waardoor een bredere kijk op mogelijke matches ontstaat”
– Aaik Rodenburg , Rodenburg-

“De bijeenkomst biedt goede mogelijkheden voor samenwerking”
– Labee Group-

“Ik heb nieuwe contacten opgedaan en nieuwe ingangen bij potentiële projectdeelnemers. Leuk om met open minded mensen aan tafel te brainstormen.”
– FarmPack-

“Goed initiatief voor verbetering op meerdere fronten (economisch, duurzaamheid)”
– Vacumetal –

“Een interessante manier van  vraag en aanbod”
– Renishaw Benelux BV-

Potentieel nieuwe symbiose contacten, dichtbij huis”
– TATA Steel Tubes-

“S4G is een goede manier om bewustzijn te creëren rondom het reduceren van reststromen. De werksessie heeft een zeer goede en praktische opzet, die snel tot resultaten leidt. We hebben enkele potentiële  contacten opgedaan voor samenwerking.” 
– Lumileds-

 “S4G is een heel goed initiatief om vraag en aanbod van reststromen en restcapaciteiten bij elkaar te brengen. Het zou mooi zijn wanneer er nog meer aandacht voor S4G gegenereerd kan worden en daarmee meer organisaties te betrekken, zodat er nog veel meer verbindingen worden gemaakt.”
– Coroos Conserven-


“Goed initiatief om ondernemers met verschillende achtergronden meer aanvullend bij elkaar te brengen”
– Martens Keramiek –

 “De manier van werken tijdens de werksessie is fijn en efficiënt.”

De werksessie geeft je nieuwe contacten en inzichten om veranderingen mogelijk te maken met gebruik of hergebruik van materialen” – ASC / Alumexx

De werksessie leert je out of the box denken over industriële symbiose” – Berkvens deursystemen

Het geeft je inzicht dat het (restmaterialen)probleem van het ene bedrijf de oplossing wordt voor het andere bedrijf”- Jansen Hoveniers

Meld je aan voor de online werksessie op 27 mei a.s.!
Op 27 mei a.s. organiseert Symbiosis4Growth een werksessie voor uitwisseling van restmaterialen. Online van 8.30 tot 10.30 uur.
Lees meer >
Stadlander gaat restwarmte Lineage Logistics benutten
Lineage Logistics gaat restwarmte leveren aan woningbouwvereniging Stadlander. REWIN en gemeente Bergen op Zoom ondertekenen ook de intentieverklaring. Mooi succes voor SymbiosisforGrowth.
Lees meer >
Van rest- en bijstromen naar consumentenproduct: mondkapjesspray
Lees meer >
Video-impressie van werksessie Symbiosis for Growth
Video impressie van een werksessie Symbiosis for Growth. Bekijk hoe bedrijven de werksessie voor uitwisseling van restmaterialen ervaren.
Lees meer >
Het probleem van het ene bedrijf is de oplossing voor het andere bedrijf
Lees meer >
Previous
Next