Succesvolle matches

Lineage


Lineage Logistics + woningbouw

energie Restwarmte


Contactpersoon: Sape de Haan

Lineage Logistics is een wereldspeler op het gebied van gekoelde opslag. Na uitbreiding van de vestiging in Bergen op Zoom zal er naar verwachting 35 miljoen kWh per jaar aan energie worden verbruikt. Dit komt overeen met het verbruik van ca. 11.500 woningen en een CO2 van 4.450 ton.

Lineage gaat voor duurzaam en stelt minimaal 4 MW aan restwarmte beschikbaar voor levering aan gebouwen in de directe omgeving. S4G is onderzoek gestart naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld woningen van de woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom aan te sluiten op deze restwarmte.

Jaarlijkse besparing: 43.200 GJ  2.200 ton CO2  ca. 1.3 miljoen m3 aardgas, goed voor circa 1.420 woningen.

.

.

Smokkelhoek


Bedrijventerrein Smokkelhoek

Utilitaire koppelingen


Contactpersoon: Sape de Haan

Naar aanleiding van gesprekken tussen bedrijven, Impuls en de gemeente Kapelle is een haalbaarheids-onderzoek gestart naar de verduurzaming van circa acht individuele bedrijfsprocessen op het bedrijven-terrein Smokkelhoek. De inzet is door onderlinge koppelingen meer dan 8 MW aan onbenutte restwarmte te benutten. Behalve restwarmte wordt breed gekeken naar een lokale energietransitie. S4G ondersteunt het onderzoekstraject dat in potentie een CO2 besparing van 5.000 ton kan opleveren.

.

.

.


Coroos + akkerbouw en glastuinbouw

Zoet water


Contactpersoon: Wouter de Buck

Conservenproducent Coroos beschikt jaarlijks over circa 600.000 m3 proceswater dat op dit moment wordt geloosd op de Westerschelde. Dit zoete water kan van grote waarde zijn voor de akkerbouw en/of de glastuinbouw, als irrigatiewater en gietwater. De urgentie hiervan is de afgelopen jaren onderstreept als gevolg van enkele zeer droge periodes waarin beide sectoren tekorten aan zoet water ervaarden. S4G leidt de werkgroep waarmee onderzoek wordt verricht naar de kwaliteit van het proceswater, de mogelijke scenario’s om het water te hergebruiken en de bijbehorende business case.

.

.

.


Pack Tools + Appkuns

Gerecycled plastic


Contactpersoon: Wouter de Buck

Pack Tools ontwerpt, ontwikkelt en maakt apparaten en machines voor het verpakken van producten. Een onderdeel hiervan is het stabiliseren van pallet ladingen door middel van wikkelfolie die door middel van een wikkelunit handmatig wordt aangebracht. Pack Tools wenst een duurzaam en milieu vriendelijker gerecycled materiaal te willen inzetten voor de fabricage van de wikkelunit. Een mogelijkheid is om gerecycled plastic van kunststofproductiebedrijf Appkuns hiervoor te gebruiken. S4G faciliteert het onderzoek naar de mogelijke toepassing van gerecycled plastic voor de wikkelunit.

Doens Food + papierindustrie

Organische reststromen

Contactpersoon: Wouter de Buck

Doens Food is een familiebedrijf dat biologische food en feed ingrediënten verhandelt en verwerkt. Het bedrijf beschikt over een reststroom afkomstig van de productielijn bestaande uit onder andere lijnzaad en sesam. Deze reststroom wordt op dit moment vergist. Potentieel zijn er hoogwaardigere oplossingen voor deze reststroom, zoals toepassingen in de papier en karton industrie, of de composieten industrie. De reststroom zou kunnen worden verwerkt in verpakkingsmateriaal of kunnen worden gebruikt als onderdeel van composieten. S4G faciliteert onderzoek naar de mogelijkheden om deze reststroom te hergebruiken in onder andere de papierindustrie.

SnowWorld + zwembad

energie Restwarmte


Contactpersoon: Sape de Haan

SnowWorld heeft onder andere in Rucphen en in Terneuzen overdekte (all season) skipistes en icekartbanen. Om koude te maken ontstaat gedurende het hele jaar en restwarmtebron van circa 10 miljoen kWh. S4G onderzoekt samen met de gemeente Rucphen de mogelijkheid om het naastgelegen gemeentelijk zwembad aan te sluiten op deze nog onbenutte warmte. Omdat er na aansluiting van het zwembad nog steeds veel warmte beschikbaar blijft wordt er ook onderzoek gedaan naar toekomstige aansluiting van naastgelegen woningbouw. In potentie zouden 877 woon equivalenten gebruik kunnen maken van de restwarmte in Rucphen.  Dit komt overeen met een aardgasverbruik van circa 800.000 m3 per jaar en een CO2 besparing van 1358 ton.

Een tweede indoor skilocatie van SnowWorld staat in Terneuzen. Ook voor deze locatie doet S4G onderzoek om vrijgekomen restwarmte voor de directe omgeving te benutten. Voor deze locatie zien we soortgelijke voordelen als bij de locatie in Rucphen.


Pondres

Energietransitie


Contactpersoon: Sape de Haan

Pondres in Tilburg verzorgt voor datagedreven communicatie, print & mail en fulfilment en ontzorgt daarmee Sales en Marketing diensten van hun opdrachtgevers. Op verzoek van Pondres doet S4G onderzoek naar de mogelijkheid om via een circulaire oplossing een energietransitie in te zetten waarmee de locatie aardgasloos wordt en er tevens economisch voordeel voor Pondres ontstaat. In potentie levert dit jaarlijks circa 100 ton aan CO2 besparing op. Dit is vergelijkbaar met circa 65 woningen die op het aardgasverbruik zijn aangesloten.


Lamb Weston / Meijer + akkerbouw

Waterzuiveringsslib


Contactpersoon: Wouter de Buck

Lamb Weston / Meijer produceert diepvries-aardappelproducten, waarvan voornamelijk friet. Bij de verwerking van aardappelen tot eindproducten wordt veel water verbruikt, hoofdzakelijk waswater om de aardappelen te reinigen en proceswater voor de productie. Was- en proceswater dat niet wordt hergebruikt, wordt gezuiverd in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het resulterende waterzuiveringsslib wordt op dit moment verbrand. De hoeveelheid zuiveringsslib betreft jaarlijks circa 8.000 ton, van in totaal twee locaties in Bergen op Zoom en Kruiningen. De huidige verbrandingsroute wordt echter ervaren als beperkt duurzaam, temeer omdat het zuiveringsslib mogelijk kan dienen als meststof in de akkerbouw. S4G onderzoekt in hoeverre een alternatieve route of verwerking van zuiveringsslib mogelijk, zoals toepassing ervan in de landbouw als meststof.


Protix + akkerbouw en agri-foodindustrie

organische reststromen Organische reststromen


Contactpersoon: Wouter de Buck

Protix is een insectenkwekerij voor afzet als diervoeder (pluimvee en vis), meststoffen, bodemverbeteraars en humane voeding. Protix is bereidt op dit moment een opschaling van haar productiecapaciteit voor, en wenst hierbij de insecten zo veel mogelijk te voeden met organische reststromen. Dit kunnen reststromen uit de akkerbouw betreffen, maar ook uit bijvoorbeeld de voedingsmiddelen verwerkende industrie. S4G onderzoekt welke organische restromen Protix uit de regio kan betrekken. Het gaat hierbij om minimaal 5.000 ton diervoederwaardig materiaal op jaarbasis.

Cook & Boon + betonindustrie

Jute

Contactpersoon: Wouter de Buck

Cook & Boon is een koffiebrander in Breda. Bij het bedrijf worden jaarlijks duizenden jute zakken gebruikt om koffiebonen in te nemen, en deze wenst Cook & Boon zo duurzaam mogelijk te laten verwerken. Aangezien jute een zeer sterk materiaal is, wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om deze jute te verwerken in beton, om op die manier beton te wapenen met jute in plaats van met staal. Een alternatief is om de jute mechanisch te behandelen door extractie tot olie, en de vezelfractie te verwerken tot composiet of papier. S4G faciliteert onderzoek naar de mogelijkheden om jute te hergebruiken in onder andere de betonindustrie.

Trayplant + papierindustrie

Opbindtouw en energietransitie


Contactpersonen: Wouter de Buck (opbindtouw) en Sape de Haan (energietransitie)

Van der Avoird Trayplant kweekt aardbei- en frambozenplanten op met 64 hectare aan kweekcapaciteit. De planten worden opgekweekt met behulp van opbindtouw, die gedurende de groei van april tot september worden getrokken tot in totaal circa 100 km touw. Aan het eind van ieder seizoen wordt dit verzameld en afgevoerd als afval. Potentiële hergebruiksroutes van het opbindtouw zijn via plastic recycling of meeblenden met een compounder. S4G faciliteert onderzoek naar de mogelijkheden om het opbindtouw te hergebruiken. Daarnaast bekijkt S4G de mogelijkheden om middels een WKO installatie 60 woningen in Bavel van warmte te voorzien.

Symbiosis4Growth breidt uit in 2020 en 2021

Symbiosis4Growth krijgt extra financiering en heeft 2 projectleiders aangetrokken.

Lees meer Archief