Stadlander gaat restwarmte Lineage Logistics benutten

Het bedrijf Lineage Logistics wil de restwarmte die vrijkomt vanuit hun bedrijfsactiviteiten op het Noordland gaan leveren aan Stadlander. De woningbouwcorporatie wil daarmee woningen en wooncomplexen gaan verwarmen in de wijken Noordgeest, Tuinwijk en Meilust.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant tekenden samen met Lineage Logistics en Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hiervoor op maandag 1 maart een intentieverklaring.

De uitwisseling van restwarmte is aangejaagd door REWIN vanuit het samenwerkingsplatform SymbiosisforGrowth, dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland versnelt én realiseert. Het uitvoerend team van SymbiosisforGrowth bestaat naast REWIN uit Midpoint Brabant, Impuls Zeeland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De BOM, provincies Noord-Brabant en Zeeland en de Regio Deal Midden West-Brabant ondersteunen SymbiosforGrowth.

Zoals bekend liggen er wereldwijd grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Zowel overheid als bedrijfsleven dragen daar hun steentje aan bij. De gemeente Bergen op Zoom wil nog dit jaar haar visie op de warmtetransitie vaststellen. Vooruitlopend hierop heeft de gemeenteraad het concept Regionale Energie Strategie geaccordeerd, waarin de keuzes voor warmtetransitie zijn opgenomen.

Wethouder Jeroen de Lange (Economische Zaken) is enthousiast over de totstandkoming van de intentieverklaring. “Goed om te zien dat op dit gebied vraag en aanbod elkaar optimaal aanvullen. Ik vind het goed om te zien dat Stadlander een pro-actieve rol pakt en haar innovatiekracht toont en dat Lineage Logistics de bestaande en toekomstige koelvriesgebouwen wil verduurzamen en de restwarmte beschikbaar wil stellen voor de bebouwde omgeving in de buurt”.

Projectleider Sape de Haan van Symbiosis4Growth sluit hierbij aan: “de koelmachines van Lineage Logistics produceren grote hoeveelheden onbenutte restwarmte. Hiermee kunnen circa 3000 huishoudens jaarlijks van warmte worden voorzien en wordt er 5600 ton CO2 bespaard”.

Kijk op www.symbiosis4growth.nl voor andere inspirerende voorbeelden en om deel te nemen aan een van de werksessies in de regio.