Werksessie Roosendaal: meld je aan!

Deze bijeenkomst heeft ondertussen plaatsgevonden. 

Op donderdag 7 december organiseerde Symbiosis4Growth een werksessie rond uitwisseling van restmaterialen. Dit vond ’s middags digitaal plaats van 15.00 tot 18.00 uur.  Oorspronkelijk was een bijeenkomst bij de 4 Jaargetijden in Roosendaal gepland, als locatie bij één van de deelnemende partijen van Symbiosis4Growth die in Roosendaal reststromen wil uitwisselen met andere bedrijven.  De bijeenkomst is bestemd voor mkb- en grootbedrijven met reststromen.

Beschikt u over reststromen die u op dit moment geld kosten, maar in potentie meer waarde in zich hebben? Of heeft u juist behoefte aan grondstoffen die potentieel uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd?

In deze workshop bieden bedrijven elkaar reststromen aan: dit kan biomassa zijn, proceswater, restwarmte, hoog- of laagwaardige reststromen, maar ook personeel of apparatuur. Circa 15-25 bedrijven gaan tijdens de bijeenkomst actief op zoek naar concrete samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren. Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak, die onder deskundige begeleiding van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, Midpoint Brabant en RVO staat.

Door met elkaar in gesprek te gaan over wat ieder over heeft en wat ieder zou kunnen gebruiken, ontstaan er matches tussen bedrijven en daarmee interessante kansen voor u en bedrijven in uw omgeving.

Deelname is kosteloos.

Meld je aan!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wouter de Buck (w.debuck@rewin.nl / 06-50248447) en Sape de Haan (dehaan@energy-networks.nl / 06-46199689).