Aanmelden

In de loop van 2021 vinden verschillende werksessies plaats.

De eerstvolgende vindt plaats op 15 oktober a.s. in Goirle.   

Datum: 15 oktober 2021
Tijd:       07.30 - 10.30
(inloop vanaf 07.30 met ontbijt,
start programma om 08.00)
Locatie:       HAVEP Texperience Center- Bergstraat 50, 5051 HC Goirle
Doelgroep:     Bedrijven (MKB en grootbedrijven)
Contactpersoon Wouter de Buck
w.debuck@rewin.nl / 06-50248447


Beschikt u over reststromen die u op dit moment geld kosten, maar in potentie meer waarde in zich hebben? Of heeft u juist behoefte aan grondstoffen die potentieel uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd?

In deze workshop georganiseerd in samenwerking met ONS Tijvoort en de gemeente Goirle, bieden bedrijven elkaar reststromen aan: dit kan biomassa zijn, proceswater, restwarmte, hoog- of laagwaardige reststromen, maar ook personeel of apparatuur. Circa 15-25 bedrijven gaan tijdens de bijeenkomst actief op zoek naar concrete samenwerkingsmogelijkheden die kunnen leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage leveren aan het milieu en innovatie stimuleren. Veel ondernemers hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak, die onder deskundige begeleiding van projectmanagers van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, Midpoint Brabant en RVO staat.

Door met elkaar in gesprek te gaan over wat ieder over heeft en wat ieder zou kunnen gebruiken, ontstaan er matches tussen bedrijven en daarmee interessante kansen voor u en bedrijven in uw omgeving.

U kunt zich aanmelden via de groene knop. 

S4G

S4G aan het werk

Uitwisselingsmogelijkheid?