Symbiosis4growth

VAN RESTSTROOM NAAR MEERWAARDE

Rest- en bijstromen een tweede leven geven en daarmee voor het mkb kosten besparen en milieuwinst realiseren. Dat is het hoofddoel van Symbiosis4Growth. Die rest- en bijstromen kunnen van alles zijn; bijvoorbeeld restwarmte, afvalwater of organische reststromen, maar ook productiecapaciteit of kennis. Symbiosis4Growth brengt vraag en aanbod in West- en Midden-Brabant en Zeeland bij elkaar, helpt met inhoudelijke
expertise en zorgt voor financiële steun.

Symbiosis4Growth nodigt bedrijven uit om kosteloos deel te nemen aan werksessies om op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden. Wat heeft een bedrijf over en wat zou een bedrijf willen hebben? In werksessies koppelen we bedrijven. Zo ontstaan interessante matches en business opportunities.

De matches werken we vervolgens uit, en waar nodig schakelen we experts in om kennisbelemmeringen weg te nemen. Zo zorgen we ervoor dat samenwerkingen daadwerkelijk tot stand komen.

De opbrengst? Kostenbesparingen voor bedrijven, een positieve bijdrage aan het milieu door CO2-reductie en nieuwe innovatieve kansen in de regio. Dat draagt allemaal bij aan de economische versterking van West- en Midden-Brabant en Zeeland.

TEAM

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant en Impuls Zeeland vormen het uitvoerende team van Symbiosis4Growth.

Samen organiseren ze de werksessies, faciliteren de inzet van practitioners en innovators die werksessies begeleiden en ondersteunen cross-sectorale symbioses. Met behulp van een database worden er ook verbindingen gelegd over de werksessies heen. Zo herkennen we kansen voor ketensamenwerking en vergroten we de slaagkans.

Het project wordt geleid door twee projectleiders die u graag helpen bij het realiseren van matches. Op het gebied van restwarmte en de energietransitie, zoet water, organische reststromen en andere reststromen koppelen zij bedrijven aan elkaar en helpen zij de match in de praktijk te brengen.

PROJECTLEIDERS

Symbiosis4Growth kent 2 projectleiders. Dat zijn respectievelijk Wouter de Buck en Sape de Haan. U kunt hen bereiken via info@symbiosis4growth.nl of via onderstaande contactgegevens. 

Wouter de Buck
wouter.debuck@wur.nl
06-50248447
Sape de Haan
dehaan@energy-networks.nl
06-46199689
De volgende partners maken deel uit van het samenwerkingsplatform Symbiosis4Growth.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Regio Deal Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland.
Meld je aan voor de online werksessie op 27 mei a.s.!
Op 27 mei a.s. organiseert Symbiosis4Growth een werksessie voor uitwisseling van restmaterialen. Online van 8.30 tot 10.30 uur.
Lees meer >
Stadlander gaat restwarmte Lineage Logistics benutten
Lineage Logistics gaat restwarmte leveren aan woningbouwvereniging Stadlander. REWIN en gemeente Bergen op Zoom ondertekenen ook de intentieverklaring. Mooi succes voor SymbiosisforGrowth.
Lees meer >
Van rest- en bijstromen naar consumentenproduct: mondkapjesspray
Lees meer >
Video-impressie van werksessie Symbiosis for Growth
Video impressie van een werksessie Symbiosis for Growth. Bekijk hoe bedrijven de werksessie voor uitwisseling van restmaterialen ervaren.
Lees meer >
Het probleem van het ene bedrijf is de oplossing voor het andere bedrijf
Lees meer >
Vorige slide
Volgende slide